Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån är en barnrättsorganisation som verkar för att barn och unga ska bli tagna på allvar och få tillgång till rätt hjälp av samhället. Det gör vi genom att erbjuda socialt och juridiskt stöd samt råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter.

Varje dag kränks barns rättigheter i Sverige. Samtidigt har barn och unga få möjligheter att hävda sin rätt. Det är det inte bara vi som ser – både FN:s barnrättskommitté och flera statliga utredningar vittnar om samma sak: Det saknas en instans dit barn och unga kan vända sig när deras rättigheter kränks, som står upp för deras rättigheter i relationen till samhälle och myndigheter.

Barnrättsbyrån startade som ett projekt inom Ersta diakoni 2011 men bedrivs sedan 2015 i egen regi av den nybildade organisationen Barnrättsbyrån Sverige. Förutom verksamheten i Stockholm finns vi sedan januari 2018 även i Umeå.

Barnrättsbyrån når en extremt utsatt grupp barn och unga, där cirka 80 procent inte bor med sina vårdnadshavare. Det är barn som är omhändertagna av samhället, barn som flytt krig och barn som själva tvingas fly från hem där de utsätts för våld eller övergrepp. De flesta barn och unga som vänder sig till oss upplever att de inte har blivit lyssnade på i kontakten med samhället och att de är ensamma i sitt hjälpsökande. Många av de barn och unga som vi möter efterfrågar stöd i kontakten med myndigheter, någon som kan följa med på möten och någon som kan hjälpa till att förklara svåra handlingar och beslut. Och kanske viktigast av allt – någon som lyssnar och tar dem på allvar i en mycket svår situation.

Tack vare stöd från Drottning Silvias Stiftelse har vi under 2019 kunnat fokusera på att driva och utveckla Barnrättsbyråns nystartade verksamhet i Umeå – så att vi når ut till de barn och unga som behöver vår hjälp allra mest.

All projects