Lilla Erstagården

Lilla Erstagården i Stockholm öppnade 2010 och är Nordens första barn- och ungdomshospice. Här kan svårt sjuka barn och ungdomar få vård i livets slutskede, i en miljö som liknar ett hem mer än ett sjukhus. Drottning Silvias Stiftelse stöder nu verksamheten och ger ett ekonomiskt stöd till Nya Lilla Erstagården som är under byggnation.

Till  Lilla Erstagården kommer svårt sjuka barn och deras familjer för att få kvalificerad vård i livets slutskede. Här kan de komma bort från akutsjukhuset och få vistas alla tillsammans i en lugnare hemlik miljö, med full medicinsk trygghet. För när medicinsk behandling inte längre kan bota eller hejda sjukdomen ställs andra krav på vården – då gäller det att under den sista tiden skapa maximal livskvalitet för alla i familjen. Personalgruppen på Lilla Erstagården är erfaren och består av sjuksköterskor, barnsköterskor, läkare, kuratorer, sjukgymnast, diakon, lärare, musikterapeut och bildterapeut. Vid behovs anlitas även andra yrkesgrupper.

I Stockholms län lider uppskattningsvis 70 barn/år av en dödlig sjukdom och har behov av vård i livets slutskede. Lilla Erstagården har idag fem vårdplatser. Lilla Nya Erstagården kommer att ha åtta vårdplatser med möjlighet till två extra vårdplatser vid behov.

Drottning Silvia är sedan många år beskyddare av Ersta Diakoni och dess verksamhet och var med och invigde nuvarande verksamhet på Lilla Erstagården 2010.

– Min dröm är att palliativ vård ska vara tillgänglig för alla svårt sjuka barn. Det gläder mig därför mycket att min stiftelse Care About the Children är med och bidrar till Nya Lilla Erstagården och att vi gör vad vi kan för dessa barn, säger Drottningen i en artikel i Dagens Industri i februari 2015.

När nu Ersta bygger en helt ny klinik för att utöka och förbättra verksamheten för barnhospice på Lilla Erstagården är det naturligt att Drottning Silvias Stiftelse vill vara med och ge sitt stöd. Med hjälp av vårt bidrag kommer barnen på Nya Lilla Erstagården nu att få ett aktivitetsrum där de kan leka och pyssla. Ett upplevelserum ska också byggas.

– I det nya upplevelserummet handlar det om att hjälpa till att stimulera sinnen, till exempel att kunna känna musik via vibrationer i en madrass för barn som saknar hörsel eller ljusspel för de som har nedsatt syn, säger Minna Ranfelt Wittbom, vårdchef på Nya Lilla Erstagården.

All projects