Solrosen

Solrosen möter barn och unga som har en förälder i fängelse eller frivård. Idag befinner sig ca 30 000 barn i Sverige i denna situation. Genom bland annat stödsamtal, musik, gruppträffar, läger och besök på anstalter vill Solrosen hjälpa barn och unga att släppa skam och skuldkänslor och bara få vara barn.

Solrosen (the Sunflower) is a non-profit organisation Räddningsmissionens (the Rescue Mission’s) operation for children with parents in prison. The aim is to allow the children to express their feelings, let ago of shame and guilt and meet other children in the same situation to have fun! 

Situationen för denna målgrupp är svår. Forskning visar att dessa barn löper högre risk för psykisk ohälsa, missbruk, egen kriminalitet och svårigheter i relationer till föräldrar och klasskamrater. Idag befinner sig ca 30 000 barn i Sverige i denna situation och årligen berörs ca 160 000 barn av att en förälder lagförs. Samtidigt visar en kartläggning från socialstyrelsen att 9 av 10 kommuner helt saknar förebyggande arbete för målgruppen.  

För att kunna hjälpa barnen på bästa sätt används Solrosmodellen i kombination med uppsökande verksamhet inom Kriminalvården samt opinionsbildande arbete med syfte att lyfta målgruppens situation och nå beslutsfattare. Solrosmodellen är en utarbetad metod av enskilt stöd, grupp- och öppen verksamhet som delas in i fyra teman. Det första temat är samtalsstöd. Här ingår individuella stödsamtal, familjesamtal, samtal på häktet samt följeslagarverksamhet. Det andra temat är gruppaktiviteter som innefattar läger, utflykter och öppet hus. Här får deltagarna en möjlighet att träffa andra i samma situation och se att de inte är ensamma.  

Tema tre är text och musik där deltagarna tillsammans med en musikpedagog genom sång och musik både i enskilt och i grupp får testa andra uttrycksformer än ord. Det sista temat är stöd till andra aktörer där Solrosen vill handleda andra relevanta aktörer runt om i Sverige. Solrosens egen verksamhet bedrivs i Göteborg och Borås men personalen ger också stöd till organisationer i Umeå och Jönköping.   

Genom stödet från Drottning Silvias Stiftelse kan Solrosen fortsätta med grundverksamheten och samtidigt arbeta för att möjliggöra stöd till fler barn, bland annat genom spridning av ett handledarmaterial som vuxna som möter målgruppen i sin profession kan ta del av.

All projects