Avslutande Seminarium och Drottningens Tack den 16 november

Den 16 november håller Stiftelsen ett avslutande seminarium på Kungliga Slottet. H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children startades i samband med drottningens 70-årsdag och har under de tio åren den varit verksam arbetat med att hjälpa utsatta barn genom att stödja barnrättsorganisationer inom olika ämnesområden, och…

Läs mer

Tre nya och fem återansökande projekt beviljas anslag våren 2023

Våren 2023 tilldelas anslag till fem återansökande projekt samt tre nya, vilka främjar barn och ungas stöd, utbildning samt tryggare vardag on-line och off-line både i Sverige och internationellt. Samtliga ansökningar som inkom under ansökningsperioden granskades och genomgick en urvalsprocess med vårt expertråd som utvärderade ansökningarna, varefter styrelsen tog beslut.  …

Läs mer

Intervju med Styrelsemedlem Caroline Cederlöf

Vi på Care About the Children är stolta att presentera en av medlemmarna i vår styrelse: Caroline Cederlöf  Caroline är det senaste tillskottet i styrelsen och satt tidigare i Care About the Childrens expertråd. Hon har lång erfarenhet av arbete inom ideell sektor, bland annat från Världsbanken och WHO, samt från den Globala fonden mot…

Läs mer