Drottning Silvias Stiftelse C A T C H ger anslag till två nya projekt samt beviljar sex projektförlängningar

Hösten 2022 tilldelas anslag till två nya samt sex återansökande projekt, vilka främjar barn och ungas psykosociala stöd, utbildning samt tryggare vardag on-line och off-line både i Sverige och internationellt. Samtliga ansökningar som inkom under ansökningsperioden granskades och genomgick en urvalsprocess med vårt expertråd som utvärderade ansökningarna, varefter styrelsen tog beslut….

Läs mer

Seminarium om barns hälsa ur ett globalt perspektiv med SIGHT, WarChild och UNICEF

Igår den 1 juni, på internationella barnens dag, samlades SIGHT-nätverken för barnhälsa och mental hälsa ihop med H.M. Drottning Silvia’s Stiftelse- Care About the Children för att lyfta frågan om psykisk hälsa tillsammans med ett 30-tal aktörer. Karolinska Institutet, War Child, UNICEF Sverige och UNICEF Office of Innovation presenterade sina senaste…

Läs mer

Care About the Children håller nätverksträff för att uppmuntra samarbete mellan organisationer som arbetar mot samma mål.

Den fjärde maj anordnade Care About the Children en informell nätverksträff för 22 av de organisationer som får, eller tidigare har fått, ekonomiskt stöd för sitt arbete med barn och ungas psykiska ohälsa.  De 22 organisationer som var inbjudna arbetar på olika sätt för att motverka mental ohälsa hos…

Läs mer

H.M. Drottningen Silvias stiftelse beviljar anslag till två nya projekt samt fem projektförlängningar 

Våren 2022 beviljades anslag till två nya projekt samt fem återansökande projekt. Utöver detta tilldelades även tre organisationer akut ekonomiskt stöd för deras arbete med krisen i Ukraina. Samtliga beviljade projekt främjar barns psykologiska välmående, deras rättigheter samt tillgång till en trygg vardag i Sverige och/eller utomlands.   Samtliga ansökningar…

Läs mer

Kungaparet bjuder in till möte med anledning av kriget i Ukraina

Den 25 mars bjöd kungaparet och kronprinsessparet in sakkunniga från hjälporganisationer som är engagerade att Ukraina och i landets grannländer till ett möte i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.   Mötet syftade till att genom erfarenhetsutbyte uppmuntra samverkan mellan organisationer och på så sätt stärka barns trygghet och skydd.   Under mötet…

Läs mer

H.M. Drottning Silvias stiftelse ger anslag till Ukrainahjälpen- Barn i nöd för deras insats med Polferries

Sedan krigets start har mer än tre miljoner människor behövt fly sina hem i Ukraina. Varje dag färdas hundratals krigsflyktingar från Gdańsk till Nynäshamn och från Świnoujście till Ystad – per den 24 mars har fler än 20 000 flyktingar tagit sig över Östersjön för att söka skydd i Sverige.  …

Läs mer

H.M. Drottning Silvias stiftelse stödjer War Child och UNICEF i deras arbete för ukrainska barn

Kriget som har rasat i Ukraina de senaste veckorna har skakat Europa och världen. Totalt har 1,5 miljoner civila behövt fly sina hem och FN belyser kriget som den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. I alla krig så drabbas barnen värst av alla; de psykologiska menen från…

Läs mer

The Child10 Award, vilket CATCH är huvudsponsor för, delades den 25 februari ut till tio organisationer i Europa för deras arbete mot trafficking och sexuell exploatering av barn.

Under en prisceremoni den 25 februari presenterade Child10 de tio organisationer från Europa som blivit prisbelönta för deras arbete mot människohandel och sexuell exploatering av barn. På ceremonin närvarade H.M drottning Silvia som även höll ett tal för att hylla organisationerna för deras arbete.   – Traffickers are quick to…

Läs mer

Care About the Children uppmärksammar Safer Internet Day tillsammans med Friends, Tele2, Skandia Ideer för Livet och Prinsparets Stiftelse

Idag, den 8 februari, infaller Safer Internet Day. Prinsparets Stiftelse tillsammans med Skandia Idéer för livet, Tele2, H.M. Drottning Silvias Stiftelse Care About the Children och Friends ser möjligheter för barn och unga att med hjälp av nätet vara kreativa, kommunicera med sin omvärld och lära nytt, men det…

Läs mer