H.M. Drottning Silvias stiftelse stödjer War Child och UNICEF i deras arbete för ukrainska barn

Kriget som har rasat i Ukraina de senaste veckorna har skakat Europa och världen. Totalt har 1,5 miljoner civila behövt fly sina hem och FN belyser kriget som den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. I alla krig så drabbas barnen värst av alla; de psykologiska menen från kriget kommer följa de ukrainska barnen livet ut.  

Drottning Silvias Stiftelse har beslutat att ge anslag till hittills två olika organisationer som verkar i regionsområdet runtomkring samt lokalt i Ukraina. Stödet ska bidra till att underlätta barnens situation på plats och i framtiden och ges till organisationer som på olika sätt bidrar till säkerheten och levnadsstandarden för de barn som flyr eller är kvar i Ukraina. 

Unicef beviljas en icke öronmärkt donation på 500 000 SEK, vilket kommer att fördubblas tack vare bidraget från Akelius Foundation.  

War Child beviljas en donation på 500 000 SEK vilket går till akuta insatser fokuserade på psykologisk första hjälpen i gränsområdet mot Ukraina. 

 

För mer information om War Child se: https://www.warchild.se/hm-drottning-silvias-stiftelse-stottar-war-childs-arbete-for-ukrainas-barn/  

För mer information om vad UNICEF gör i Ukraina se: https://blog.unicef.se/2022/02/17/en-halv-miljon-barn-redan-drabbade-av-konflikten-i-ukraina/  

För mer information om Akelius stiftelsens samarbete med UNICEF se:  https://unicef.se/fragor/hur-gor-jag-for-att-fa-min-gava-matchad-av-akelius-foundation