Intervju med Styrelsemedlem Caroline Cederlöf

Vi på Care About the Children är stolta att presentera en av medlemmarna i vår styrelse: Caroline Cederlöf 
Caroline är det senaste tillskottet i styrelsen och satt tidigare i Care About the Childrens expertråd. Hon har lång erfarenhet av arbete inom ideell sektor, bland annat från Världsbanken och WHO, samt från den Globala fonden mot AIDS, tuberkulos och malaria. Sedan 20 år tillbaka driver Caroline den icke vinstdrivande organisationen Social Initiative som stödjer sociala entreprenörer som löser samhällsutmaningar på ett innovativt och effektivt sätt. I partnerskap med företag och filantroper bidrar Social Initiative med kapital och kunskap för att stärka och skala upp deras arbete.

Hur hörde du först talas om CATCH? 
Jag deltog i ett seminarium där Susanne Carlzon, tidigare verksamhetschef, berättade om CATCH och jag tyckte att det lät mycket intressant. I samband med arbetet inom Social Initiative kom vi i kontakt och så fick jag frågan om att ingå i CATCH expertråd.

Vad fick dig att tacka ja till att bli medlem i styrelsen? 
Efter en tid i expertrådet kände jag att jag kunde göra ännu mer nytta i styrelsen. Genom styrelsearbetet kunde jag även påverka hela organisationen och hur CATCH arbetar på ett övergripande plan. Styrelsens fokus låg då på hur CATCH skulle utvecklas och på att ta fram en strategi som byggde på det vi lärt oss och lyckats åstadkomma hittills. Vi behövde se över det stöd vi hade givit och hur vi skulle kunna föra samma de olika organisationerna för att dela erfarenheter. Till exempel såg vi att det fanns grupper av organisationer som skulle kunna dra nytta av att mötas och jobba tillsammans. Jag såg att CATCH kunde fylla en funktion där, så det tyckte jag var en spännande resa att vara med på – att stötta verksamhetschefens strategiska arbetet i det steget. Det är ett logiskt och bra nästa steg för en stiftelse som har kommit så pass långt och som ska börja knyta ihop säcken.

Har ditt engagemang i CATCH lärt dig något nytt? 
Det är viktigt med en ordentlig utvärdering av organisationerna som får stöd. Min erfarenhet från Social Initiative är även att det är bra att vara proaktiv, det vill säga att inte bara ta emot ansökningar utan även nå ut till organisationerna själva. Det är glädjande att vi nu kan dra nytta av alla erfarenheter och dra ihop de organisationer vi stödjer i nätverksgrupper, där de delar information och erfarenheter och förhoppningsvis kan vi även så frön för nya samarbeten som kan fortsätta även efter CATCH.

Vilket bidrag till CATCH är du mest stolt över?
Min erfarenhet och förståelse för hur ideella organisationerna jobbar i fält har varit viktigt i vårt arbete. Jag har kunnat ge en bild av vad vi kan förvänta oss och vilka krav vi kan ställa. Men även min erfarenhet av att följa upp och mäta resultat i ideella verksamheter.

Finns det något du vill lägga till om att sitta med i CATCH styrelse? 
Jag uppskattar att styrelsen består av människor med så olika bakgrunder och erfarenheter. Vi har bra och öppna diskussioner. Jag upplever att vi har en bra kombination av ”hjärta och hjärna” vilket jag tror är viktigt för att i slutändan bidra till en positiv samhällsförändring.

 

 

För den som är nyfiken kan man läsa mer om den ideella organisationen Social Initiative som Caroline har varit med och grundat här: Social home – Social Initiative