Avslutande Seminarium och Drottningens Tack den 16 november

Den 16 november håller Stiftelsen ett avslutande seminarium på Kungliga Slottet. H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children startades i samband med drottningens 70-årsdag och har under de tio åren den varit verksam arbetat med att hjälpa utsatta barn genom att stödja barnrättsorganisationer inom olika ämnesområden, och som alla följer FNs barnkonvention.

Seminariet innebär ett tack från drottningen och ett avslut av stiftelsen.

Mer information om seminariet, stiftelsens avslut och räckvidd följer.