Care About the Children håller nätverksträff för att uppmuntra samarbete mellan organisationer som arbetar mot samma mål.

Den fjärde maj anordnade Care About the Children en informell nätverksträff för 22 av de organisationer som får, eller tidigare har fått, ekonomiskt stöd för sitt arbete med barn och ungas psykiska ohälsa.  De 22 organisationer som var inbjudna arbetar på olika sätt för att motverka mental ohälsa hos barn och unga både i Sverige och internationellt.   

Mötet ämnade öppna upp för samarbeten mellan organisationerna och lyfta de olika metoder och tillvägagångssätten de använder för att uppnå en bättre mental hälsa hos barn och unga. Organisationerna delade med sig av sina framgångar, utmaningar, tips till varandra och knöt nya band för att nå fler i sina gemensamma målgrupper. 

Utöver det ekonomiska stöd som Care About the Children tillhandahåller är detta ett viktigt sätt stiftelsen ämnar bidra till de som får stöd av stiftelsen. Som en neutral partner delar den sitt kontaktnät för att bygga broar och gynna samarbetet mellan organisationerna så att de, tillsammans, kan nå sina resultat snabbare och starkare.