Kungaparet bjuder in till möte med anledning av kriget i Ukraina

Den 25 mars bjöd kungaparet och kronprinsessparet in sakkunniga från hjälporganisationer som är engagerade att Ukraina och i landets grannländer till ett möte i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.  

Mötet syftade till att genom erfarenhetsutbyte uppmuntra samverkan mellan organisationer och på så sätt stärka barns trygghet och skydd.  

Under mötet höll H.M. Drottning Silvia ett tal där hon belyste riskerna för barnen i Ukraina. 

Nu.
Nu.
Nu.
Och nu. 

Nästan varje sekund blir ett barn i Ukraina en flykting, enligt Unicefs beräkningar. 

Varje sådant barn riskerar att skadas, fysiskt och mentalt, av de umbäranden som kriget och flykten innebär. Men de riskerar också att fara illa på andra sätt. 

Överallt där det finns utsatta barn, rädda barn, ensamma barn – där finns också våld, sexuella övergrepp och människohandel. Förövare utnyttjar kaos. Så har det varit i alla krig och konflikter. Så är det även nu.  – H.M. Drottningen 

Se hela talet här: H.M. Drottning Silvias tal   

Representanter från 22 organisationer samt Barnombudsmannen, Migrationsverkets generaldirektör och Ambassadören för frågor gällande människohandel vid Utrikesdepartementet närvarade vid mötet. Varje representant belyste vad deras organisationer gör, samt vilka behov som finns på plats. Bland dessa representanter fanns Care About the Childrens verksamhetschef, Therese von Blixen-Finecke som belyste vikten av samarbete mellan hjälporganisationerna och att riskerna för flyktingbarn inte alltid försvinner när de ukrainska barnen anländer till Sverige.