Drottningen Silvias stiftelse ger anslag till två nya projekt samt beviljar fem projektförlängningar

Hösten 2021 års anslag tilldelas två nya, samt fem återansökande projekt, vilka tillsammans främjar barn och ungas psykosociala stöd, utbildning samt tryggare vardag både on-line och off-line i Sverige men även utomlands. Samtliga ansökningar som inkom under ansökningsperioden i augusti 2021 granskades och genomgick en urvalsprocess med vårt expertråd…

Läs mer

Drottningen närvarar vid CATCH’s seminarium om människohandel och sexuellt utnyttjande av barn på EU’s internationella dag mot trafficking i samarbete med Child10

  Måndagen den 18 oktober, på EU’s internationella dag mot trafficking av personer, deltog Drottningen vid ett seminarium om människohandel av barn, samt delade ut CHILD10-priset till tio organisationer som arbetar mot trafficking och sexuell exploatering av barn i Europa. Seminariet arrangerades i Bernadotte­biblioteket på Kungliga slottet av H.M….

Läs mer