Drottningen närvarar vid CATCH’s seminarium om människohandel och sexuellt utnyttjande av barn på EU’s internationella dag mot trafficking i samarbete med Child10

Drottningen tillsammans med pristagarna av Child10 Award 2021 i Bernadottebiblioteket. Foto: Felicia Margineanu

 

Måndagen den 18 oktober, på EU’s internationella dag mot trafficking av personer, deltog Drottningen vid ett seminarium om människohandel av barn, samt delade ut CHILD10-priset till tio organisationer som arbetar mot trafficking och sexuell exploatering av barn i Europa. Seminariet arrangerades i Bernadotte­biblioteket på Kungliga slottet av H.M. Drottningens stiftelse Care About the Children.

Drottningen inledde seminariet med att välkomna alla samt i sitt tal säga:

No country, no community is free from exploitation of children. And it never will be, unless we really work together; law-makers, governments, civil society and corporates. In order to prevent trafficking and provide protection and assistance to the victims, we need to support each other and learn from each other.

Läs Drottningens tal i sin helhet

Drottningen talar Photo: Felicia Margineanu

Child10 Pristagare 2021

Därefter talade Child10:s generalsekreterare Jacob Flärdh om organisationen samt om årets pristagare.

Drottningen delade ut diplom till de tio organisationerna:

Enligt UNODC:s globala rapport om trafficking är vart tredje offer för människohandel ett barn. Rapporten visar även att 9 av 10 offer för människohandel för sexuella ändamål är flickor och kvinnor. Organisationerna som prisas arbetar alla för att motverka den exploateringen av barn och stötta de som fallit offer för den runt om i Europa.

Malaika Oringo, Footprint to Freedom tar emot sitt pris av Drottning Silvia. Foto Felicia Margineanu

Paneldiskussion med fokus på civilsamhällets roll och samverkan mellan sektorer

Som avslutning på seminariet ägde ett panelsamtal rum lett av CATCH’ Verksamhetschef Therese von Blixen mellan:

  • Malaika Oringo, Överlevar/Civilsamhällesrepresentant, Footprint to Freedom, Child 10 Award Member
  • Ilias Chatzis, Chef för Människohandel och Migrantsmuggling på UNODC HQ
  • Charlotte Petri Gornitzka, Assisterande Generalsekreterare och UNICEF Biträdande Verkställande Direktör, Partnerskap
  • Erik Wottrich, Hållbarhetschef, Tele2
  • Diane Schmitt, EU Anti-trafficking Coordinator
  • Evin Incir, Medlem av Europeiska Parliamentet
  • Anna Ekstedt, Sveriges Ambassadör mot Människohandel

Paneldebatt. Foto: Felicia Margineanu

 

Pianist Henrik Lindstrand stod för musiken under seminariet.

Pianist Henrik Lindstrand. Foto: Felicia Margineanu