H.M. Drottning Silvias stiftelse CATCH blir huvudpartner till Child10 i kampen mot människohandel och sexuell exploatering av barn på flykt

H.M. Drottning Silvias stiftelse – Care About the Children har beslutat att stödja Child10s arbete mot människohandel av barn i Europa och runt Medelhavet.

Tiotusentals barn som tvingats på flykt mot Europa under de senaste åren har utsatts för eller löper stor risk att utsättas för människohandel och exploatering. Child10 arbetar med att identifiera och stötta gräsrotsorganisationer som ger stöd och skydd till barn på flykt och minskar risken för olika former av exploatering.

Partnerskapet innefattar i huvudsak identifiering, urval och stöd till 10 organisationer i Europa som arbetar mot människohandel och prostitution av flickor.

Många av de barn som tvingats på flykt mot Europa lever i fruktansvärda förhållanden, utan säker tillgång till vatten eller mat och utan möjlighet till vård. Tusentals barn lever i hemlöshet och utsätts för övergrepp, våld och utnyttjande. Dessa fruktansvärda levnadsvillkor och det brist på skydd som drabbar dessa barn gör att många försvinner och hotas eller luras in i exploatering och människohandel. De senaste månaderna har situationen för barn på flykt ytterligare försämrats när allt fler människor fastnat längs gränserna och konsekvenserna av karantänsåtgärder efter Covid-19 utbrottet har ytterligare försvagat hjälporganisationernas möjlighet till stöd åt dessa barn.

Om Child10

Child10 väljer varje år ut tio gräsrotsorganisationer från hela världen som för sin modiga och outtröttliga kamp för att förhindra risken för människohandel med barn belönas med organisatoriskt stöd och ekonomiskt bidrag. Representanter från organisationerna samlas även för seminarier och toppmöten för att utveckla gemensamma åtgärder och gränsöverskridande samarbeten. Child10 bedriver också påverkansarbete och kunskapshöjande insatser med utgångspunkt i de utvalda organisationernas arbete.

För mer information om Child10, besök http://Child10.org

 

Från vänster Susanne Carlzon Verksamhetschef CATCH, Olof Stenhammar Ordförande CATCH, HM Drottning Silvia, Sara Damber Ordförande Child10 och Jacob Flärdh Generalsekreterare Child10. Foto: Child10