Kungaparet besökte Door Step School i Mumbai, Indien

Kungaparet tillsammans med Bina Seth Lashkari, grundaren av Door Step School. Foto: Sveriges ambassad, New Delhi

Den 2-6 december 2019 var Kungen och Drottningen på statsbesök i Indien på inbjudan av president Ram Nath Kovind. Syftet med besöket var att stärka den goda relationen mellan länderna, med fokus bland annat på handel, innovation, klimat och demokrati.

Under tredje dagen besökte Kungaparet en kommunal skola i ett slumområde i östra Mumbai. Eleverna på denna skola får extra stöd i undervisningen från organisationen Door Step School.

Organisationen, Door Step School, grundades 1988 av Bina Lashkari med syftet att göra utbildning tillgänglig för de barn som bor på gatorna i Maumbais slum. Man startade med 25 barn och idag ger Door Step School stödundervisning till 100 000 barn varje år i Mumbai och Pune. Det sker genom samarbete med kommunala skolor inom ramen för ”School Partnership Project”. Door Step School tillhandahåller sina egna lärare och all slags undervisning sker under ordinarie lektionstid, med fokus på läs- & skrivkunnighet på hindi och muntlig framställning.

Care About the Children har under åren 2015-2018 gett stöd till Door Step School så att man kunde starta ett samarbete med en helt ny kommunal skola i Mumbai, Deonar Municipal School.

Tack vare stödet från Drottningens stiftelse har ca 4 000 elever årligen tagit del av extra stödundervisning, med genomsnittligt förbättrade resultat för hela skolan. 98% av barnen kunde läsa efter årskurs 4, jfr med nationell nivå på ca 50% läskunniga efter årskurs 5. Elvers närvaro i skolor i slummen brukar ligga på ca 50%. I denna skola ökade närvaron till 83%.

Door Step School arbetar fortsatt i Deonar Municipal School med finansiellt stöd från The National Stock Exchange i Indien.

Kungaparet träffar skolans elever. Foto: Sveriges ambassad, New Delhi