H. M. Drottningen besökte Beirut, Libanon

Beirut, Libanon 2019-10-16 (c) Mattias Hellström / SPA

15-16 oktober 2019

H. M. Drottningen besökte Beirut, Libanon och träffade syriska flyktingbarn som ingår i ett stödprogram som drivs av barnrättsorganisationen War Child.

War Childs arbete går ut på att ge krigsdrabbade barn en chans att bygga upp en stabil och fredlig framtid för sig själva, för att en dag kunna återvända till sitt hemland.

Organisationen arbetar i 16 krigsdrabbade länder varav Libanon är ett, dit över två miljoner flyktingar från Syrien och Palestina har flytt. Hälften av alla flyktingbarn har inte tillgång till någon skola alls.

Vad gör War Child konkret? 

Genom bidrag från Drottningens Stiftelse driver War Child projekt i två områden i norra Libanon, Akkar och Baalback-Hermel. Totalt är det över 4 000 barn 13-18 år som får ta del av stödet. 

Här har man skapat en trygg omgivning där barnen kan återhämta sig och hitta kraften till en bättre framtid genom psykosocialt stöd, utbildning och skydd. War Child har utvecklat en egen unik metodik för att möta dessa barns olika behov.  

War Child säger att tillsammans kan vi ”ta kriget ur barnen”.