Drottning Silvias Stiftelse i Dagens Industri

Drottning Silvias stiftelse – Care about the children delar ut sin hittills största donation på totalt 3 miljoner kronor. Mottagare är Lilla Erstagården, nordens första och enda hospice för vård av barn som är i livets slutskede.

– Det här är vår största enskilda donation hittills och är uppdelad på två år, hälften i fjol och resterande del i år. Det finns en möjlighet till fortsättning även om det inte är beslutat ännu, säger Olof Stenhammar som är primus motor i stiftelsen.

Stiftelsen skapades som en gåva till drottning Silvia i samband med hennes 70-årsdag. Bidragsgivare var gräddan av svenskt näringsliv. Totalt samlades nära 57 Mkr in. Kapitalet ska delas ut i sin helhet till 2023, omkring 6 Mkr om året och i drottningens anda stödja såväl inhemska som internationella projekt för att hjälpa utsatta barn.

– Just nu söker vi efter drottningens önskemål efter projekt för att hjälpa flyktingbarn i Syrien och Jordanien, säger stiftelsens verksamhetschef Susanne Carlzon.

För Lilla Erstagården, en del av Ersta diakoni, är den nu aktuella donationen välkomna pengar.

– Vårt mål är att ge ro och trygghet i en hemlik miljö och brukar säga att det alltid ska dofta nybakade bullar här. Vi har haft patienter som varit här i allt ifrån en timme till ett år. Vården sker i nära samarbete med familjen, säger biträdande vårdchef Christina Lindström.

Den nu aktuella donationen till nya Lilla Erstagården går framför allt till ett aktivitetsrum för lek och pyssel för att skapa en förhöjd upplevelse och ökad harmoni för de unga patienterna och deras anhöriga. Ett slags upplevelserum ska också skapas.

– Det handlar om att hjälpa till med att stimulera sinnen, till exempel att kunna känna musik via vibrationer i en madrass för barn som saknar hörsel eller ljusspel för dem som har nedsatt syn, säger Minna Ranfelt Wittbom, vårdchef på Lilla Erstagården.

Bygget av de nya lokalerna som får totalt åtta vårdplatser pågår som bäst. Invigningen är beräknad till oktober.

Ladda ned som PDF >

Peter Lundegårdh, DI