Stiftelsens 10-åriga verksamhet

 

 

80 miljoner SEK donerade till 80 projekt, lagom till Drottningens 80-årsdag.

Denna skrift sammanställdes under 2023 för att ge en överblick över stiftelsens givande samt för att ge alla del av stiftelsens fantastiska resa.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla generösa privatpersoner, företag och stiftelser som donerade till CATCH i samband med H.M. Drottningens 70- och 75-årsdagar.  Vi hoppas att ni genom denna skrift förstått hur era bidrag möjliggjort vårt viktiga arbete – att hjälpa, stödja, skapa hopp och förändra liv.

Vi vill även tacka våra pro-bono aktörer: WDW Creative, Boston Consulting Goup, Social Intitiative, Exakta Tryck samt till Tre Kronor Media.

Och inte minst, ett stort tack till alla de organisationer värden över som arbetar så hårt för barnen skull.