HMD

H.M. Drottning Silvias Stiftelse

Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children har en vision att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. De ska få en möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, känna trygghet och glädje under sin uppväxt – kort sagt få vara just barn.

Stiftelsen ger sitt stöd till de mest utsatta barnen i Sverige och i världen genom att samarbeta med etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt.

Läs mer

Aktuellt

Kungaparet besökte Door Step School i Mumbai, Indien, 2019-12-20

Läs mer

Drottning Silvias Stiftelse uppmärksammar händelserna i Malmö, 2019-11-19

Läs mer
MusikBojen
MusikBojen
MusikBojen

MusikBojen

MusikBojen verkar för att barn och ungdomar i Sverige ska få tillgång till musikterapi. Många barn behöver stöd för att kunna bearbeta sociala, fysiska och psykiska svårigheter. Musikterapi är en konstnärlig, resursstärkande terapiform, som erbjuder möjlighet till kommunikation och social samverkan och kan bedrivas såväl individuellt som i grupp. Forskning visar att musik påverkar hjärnan, puls, stressnivåer, immunförsvar, välmående och vår förmåga att samarbeta.

Läs mer