HMD

H.M. Drottning Silvias Stiftelse

Drottning Silvias Stiftelse – Care about the children har en vision att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. De ska få en möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, känna trygghet och glädje under sin uppväxt – kort sagt få vara just barn.

Stiftelsen ger sitt stöd till de mest utsatta barnen i Sverige och i världen genom att samarbeta med etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt.

Läs mer

På gång

Drottning Silvias Stiftelse i Dagens Industri, 2015-02-05

Läs mer
Färgstarka hälsosamtal
Färgstarka hälsosamtal

Färgstarka hälsosamtal

Ohälsan bland barn och unga ökar – och vuxenvärlden har ibland svårt att nå fram till de som behöver hjälp. Färgstarka hälsosamtal är en ny metodik, som på ett mycket konkret sätt fångar upp barn och ungdomars ohälsa. Drottning Silvias Stiftelse stöder nu projektet genom finansiering av handledningsmaterial till skolsköterskor och -läkare.

Läs mer