HMD

H.M. Drottning Silvias Stiftelse

Drottning Silvias Stiftelse – Care about the children har en vision att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. De ska få en möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, känna trygghet och glädje under sin uppväxt – kort sagt få vara just barn.

Stiftelsen ger sitt stöd till de mest utsatta barnen i Sverige och i världen genom att samarbeta med etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt.

Läs mer

Aktuellt

Drottning Silvias Stiftelse i Dagens Industri, 2015-02-05

Läs mer
Lilla Erstagården
Lilla Erstagården

Lilla Erstagården

Lilla Erstagården i Stockholm öppnade 2010 och är Nordens första barn- och ungdomshospice. Här kan svårt sjuka barn och ungdomar få vård i livets slutskede, i en miljö som liknar ett hem mer än ett sjukhus. Drottning Silvias Stiftelse stöder nu verksamheten och ger ett ekonomiskt stöd till Nya Lilla Erstagården som är under byggnation.

Läs mer