MusikBojen

MusikBojen verkar för att barn och ungdomar i Sverige ska få tillgång till musikterapi. Många barn behöver stöd för att kunna bearbeta sociala, fysiska och psykiska svårigheter. Musikterapi är en konstnärlig, resursstärkande terapiform, som erbjuder möjlighet till kommunikation och social samverkan och kan bedrivas såväl individuellt som i grupp. Forskning visar att musik påverkar hjärnan, puls, stressnivåer, immunförsvar, välmående och vår förmåga att samarbeta.

MusikBojens grundare, Claire Rosvall, var initiativtagare till och generalsekreterare för stiftelsen Min Stora Dag. Där drev hon under tre år ett projekt som visade på de positiva effekterna av musikterapi. 2017 beslutade hon sig för att, med stöd av sin man Per och ytterligare några personer, starta en stiftelse under namnet MusikBojen.

Stiftelsens huvudsakliga syfte är att ge barn och ungdomar i Sverige tillgång till musikterapi. Detta då många barn och ungdomar behöver stöd för att bättre kunna bearbeta sociala, fysiska och psykiska svårigheter. Mottagarna av musikterapin är barnkliniker runtom i landet, HVB hem för barn och ungdomar samt BUP och Barnhabiliteringen.

Den musikterapi som stiftelsen erbjuder är en konstnärlig, resursstärkande, professionell terapiform, som ger möjlighet till både kommunikation och social samverkan. Musikterapi kan bedrivas såväl individuellt som i grupp och forskning visar att musik bl.a. påverkar hjärnan, puls, stressnivåer, immunförsvar, välmående och vår förmåga att samarbeta.

Sedan september 2018 finns MusikBojens musikterapeuter i Uppsala (UAS), på BUP/Habilitering i Norrtälje, på Sachsska Barnsjukhuset och sedan augusti 2019 även på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm.

Drottning Silvias Stiftelse gör det möjligt för MusikBojen att starta verksamhet vid Lunds Universitetssjukhus i början av 2020.

Alla projekt