Organisation

Hedersordförande
Hedersordförande är H.M. Drottning Silvia

Styrelse
Styrelsen leder arbetet i stiftelsen och fattar beslut om vilka projekt som ska få stöd.

Drottningen tillsammans med stiftelsens styrelse f.v. Carl-Gustaf Piehl, Mats Dellham, Olof Stenhammar, Kirstine von Blixen-Finecke och Jan Lindman. Foto: Kungahuset.se
Drottningen tillsammans med stiftelsens styrelse från vänster Carl-Gustaf Piehl, Mats Dellham, Olof Stenhammar, Kirstine von Blixen-Finecke och Jan Lindman. Foto: Kungahuset.se

 

Styrelseordförande:Olof Stenhammar
  
Ledamöter:Kirstine von Blixen-Finecke
Jan Lindman, Skattmästare
Mats Dellham
Carl Gustaf Piehl
  
Adjungerad: Susanne Carlzon, verksamhetschef
  
Revisor:Evy Jakobsson, auktoriserad revisor

 


Verksamhetschef
Verksamhetschefen rapporterar till styrelsen och hanterar det dagliga arbetet i stiftelsen, identifierar specifika hjälpprojekt, tar in ansökningar från ideella organisationer, sammankallar expertrådet och ansvarar för uppföljning av projekt samt all övrig kommunikation åt stiftelsen.​

150420 HMD CATCH Susanne Carlzon foto H Garlöv
Susanne Carlzon

Civilekonom Internationell inriktning, Handelshögskolan i Göteborg.

Susanne har lång erfarenhet från stiftelsearbete med ansvar för insamling, strategi och projektledning. Under större delen av sitt yrkesverksamma liv har Susanne arbetat både kommersiellt och ideellt med barn i fokus, främst med inriktning på marknadsföring.

 


Expertrådet
Expertrådet bedömer inkomna projektansökningar utifrån stiftelsens ändamål och lämnar rekommendation till styrelsen om prioriterade projekt.

asa_heden
Åsa Hedén

Enhetschef Sida, Sinolog

Åsa är utvecklings- och managementspecialist med över 20 års erfarenhet från bilateralt och multilateralt utvecklingssamarbete. Hon har omfattande kunskaper inom mänskliga rättigheter, demokrati och miljöfrågor och samarbete med den privata sektorn. Åsa har varit ansvarig för utvecklingssamarbetet i Peking (Kina) under sex år, arbetat för UNESCO i Paris under tre år och även varit verksam i Asien och Afrika samt Latinamerika.

 

per_anders_rydelius
Per-Anders Rydelius

Professor och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting

Per-Anders är också gästprofessor vid Karlstads Universitet på Centrum för Barns och Ungdomars psykiska hälsa. Mångårig internationell erfarenhet bland annat som gästprofessor vid Harvard School of Public Health (Boston, USA).Har erfarenhet från arbete inom organisationer som stöder utsatta barn och ungdomar bland annat som ordförande för Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa, vice ordförande för Stiftelsen Solstickan samt ordförande för föreningen Majblomman i Stockholm.

 

caroline_cederlof
Caroline Cederlöf

Grundare och verksamhetschef på Social Initiative

Social Initiative är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation som hjälper företag och privatpersoner att göra en väsentlig skillnad i världen. Caroline har över 20 års erfarenhet av att driva sociala projekt genom sitt arbete i Världsbanken, Världshälsoorganisationen (WHO) och Globala Fonden för att bekämpa AIDS, tuberkulos och malaria. Hon har utvecklat nya metoder och system för mätning och uppföljning av resultat för både Världsbanken och Globala Fonden. Caroline har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

 

tove_kjellander
Tove Kjellander

Projektansvarig för ”Lyssna.nu” och ”Barns röster – från A till FN”

Tove har studerat statsvetenskap och utvecklingsstudier på Uppsala Universitet och på University of Exeter, England. Hon är sedan 2011 ansvarig för www.lyssna.nu, ett samarbete mellan Bris, Childhood, Ecpat, Rädda Barnen, Plan Sverige, SOS Barnbyar, Unicef och myndigheten Barnombudsmannen, initierat av H.M. Drottningen. Tove är också projektledare för nätverket för barnkonventionens satsning ”Barns röster – från A till FN”. Styrelseledamot i ECPAT Sverige. Dessförinnan arbetat sex år för Plan Sverige.